Nicola-Baroni

Nicola Baroni beim Cello spielen.
Baronis-Cello